suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Kehitysvammaisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, mikäli henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee välttämättä toisen ihmisen apua selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Palveluasumiseen liittyvät palvelut ovat saajalleen maksuttomia. Asiakas maksaa itse vuokran ja ruokakustannukset sekä jokapäiväiseen elämään kuuluvat kustannuksensa.

Palveluasumiseen liittyvät palvelut voidaan järjestää myös esimerkiksi kotipalvelun avulla, omaishoidon tuella, tai henkilökohtaisen avun avulla. Mahdollista on myös käyttää edellä mainittuja palveluja ja tukitoimia yhteen sovitettuina. Tällaisessa tilanteessa nämä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat vaikeavammaiselle henkilölle maksuttomia.

Laukaan kunnalla on kaksi kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarkoitettua palveluasumisen yksikköä. Saran asunnot on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville kehitysvammaisille. Saran asunnoilla on 15 asuntoa, joista yksi on varattavissa lyhytaikaiseen käyttöön. Niemen asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on valmiuksia itsenäisempään asumiseen. Niemen asunnot koostuvat ryhmämuotoisesta asumisesta, sekä itsenäisemmästä rivitaloasumisesta. Yhteensä asuntoja on 13.

Osan vammaisten palveluasumisen palveluista Laukaan kunta hankkii ostopalveluna esimerkiksi lähikunnista.

Toimi näin

Kehitysvammaisten palveluasumiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä palvelupäällikköön tai vammaispalveluohjaajaan, puhelinaika ma - pe klo 9 – 10. Lisätietoja löydät myös kunnan verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021