suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Kehitysvammaisten lyhytaikaishoito

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Lyhytaikaishoito on tukitoimi kotona asuville kehitysvammaisille ja vammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille henkilöille. Lyhytaikaishoito voidaan toteuttaa asiakkaan koton perhehoitona tai kotiin ostettavana palveluna, perhehoitona, asumisyksikössä tai laitoksessa. Lyhytaikaishoito sisältää hoidon, avun ja tuen sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee ja mistä kunnan viranhaltijan kanssa on sovittu. Päivittäisen huolenpidon lisäksi tilapäishoitoon liittyy sosiaalinen osallistuminen ja virikkeellinen toiminta. Lyhytaikaishoito sisältää myös hoidon järjestämisen asiakkaalle joko omaan kotiin tai kodin ulkopuolelle. Palvelu sisältää lyhytaikaishoidon tarpeen arvioinnin, hoidon toteuttavan tahon valitsemisen, palvelun myöntävän viranhaltijapäätöksen tekemisen, päätöksen saattamisen asiakkaan tietoon, palvelusta aiheutuvien maksujen maksuliikenteen hoitamisen ja palvelun toteutumisen seurannan. Lyhytaikaishoitoa järjestetään sekä kehitysvammalain että sosiaalihuoltolain perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakassuhde vammaispalveluihin käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen:

Palveluohjauksen puhelinnumero

1. 09 8392

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Tuettu asuminen on asumismuoto, johon liittyy sosiaalipalveluita, kuten sosiaaliohjaajan tarjoamaa tukea. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen esimerkiksi vanhempien tai muiden huoltajien luota tai laitoksesta. Sitä voidaan tarjota myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille henkilöille ja lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea arkitoiminnoissa ja elämänhallinnassa.

Tuettua asumista voidaan järjestää asukkaan omassa kodissa, asuntoloissa tai kunnan vuokra-asunnoissa, mutta palvelua voidaan tarjota myös muunlaisiin asuntoihin. Tukiasuntoja tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 19.11.2019