suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Kehitysvammaisten iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Kaupunki järjestää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, kehitysvammaisten ja autististen, koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimipisteet toimivat koulujen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Helsingin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa ohjeistetut ja määritellyt toimintaperiaatteet koskevat myös kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on luoda lapselle ja nuorelle mielekäs ja turvallinen vapaa-ajantoiminta, joka tukee hänen ikätasoista kehitystään. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat sekä yksilölliset että ryhmän yhteisölliset tarpeet ja tavoitteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 28.11.2017 (§ 22), että kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta päätökset tehdään vuosiluokan 9. päättymiseen asti. Mikäli oppilas käy 10.-vuosiluokan ja tarvitsee iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaisesti toteutettuna, tehdään toimintaan ottamisesta erillinen päätös.

Vaikeasti tai/ja syvästi kehitysvammaisille koululaisille iltapäivätoiminta on maksutonta kaupungin hallituksen 4.6.1990 (§ 1361) päätöksen mukaisesti. Helsingin erityishuollon johtoryhmän mukaan niiltä kehitysvammaisilta ja autistisilta 3-10 luokkalaisilta oppilailta, joiden iltapäivätoiminta on liitetty erityishuolto-ohjelmaan, ei peritä iltapäivätoimintamaksua (erityishuollon johtoryhmä 21.6.2007).

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 26.5.2022