suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kehitysvammaisten iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on luoda lapselle ja nuorelle mielekäs ja turvallinen vapaa-ajantoiminta, joka tukee hänen ikätasoista kehitystään. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat sekä yksilölliset että ryhmän yhteisölliset tarpeet ja tavoitteet.

Toimintaa järjestetään koulujen toiminta-aikoina lukuun ottamatta lauantaikoulupäiviä.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoimintaan tehdään päätös koko perusopetuksen ajaksi.

Vaikeasti tai/ja syvästi kehitysvammaisille koululaisille iltapäivätoiminta on maksutonta kaupungin hallituksen 4.6.1990 (§ 1361) päätöksen mukaisesti. Niille 3.−10.-luokkalaisille oppilaille joiden iltapäivätoiminta on liitetty erityishuolto-ohjelmaan, ei peritä iltapäivätoimintamaksua.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 1.6.2023