suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Kehitysvammaisten erityishuolto

 • Palvelu
 • 10 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi muun lain nojalla saada tarvitsemiaan palveluja. Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut kuten sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Erityishuoltoa ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, joita henkilö saa kehitysvammalain nojalla. Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla muun muassa:

 • Asuminen
 • Avohuollonohjaus
 • Kehityspoliklinikan palvelut
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Kuntouttava varhaiskasvatus
 • Päivätoiminta
 • Työtoiminta
 • Muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymä Soite muodostaa erityishuoltopiirin. Erityishuollon palveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella. Päätöksen erityishuoltona myönnettävistä palveluista tekee erityishuollon johtoryhmä. Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita henkilö saa erityishuoltona kehitysvammalain perusteella.

Ruotsinkielisten palveluista erityishuoltopiirin alueella vastaa ensisijaisesti Kårkullan erityishuoltopiiri.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 27.4.2022