suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kehitysvammaisten autettu, ohjattu ja tuettu asuminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Vantaan kaupunki
Alue: Vantaa
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Asumisvaihtoehtoja arvioitaessa otetaan huomioon henkilön avun, hoidon, ohjauksen ja tuen tarve päivittäisessä elämässä.

Autettu asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee paljon apua, hoitoa, ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan. Autetussa asumisessa on yövalvonta, joten henkilökunnan apu ja tuki ovat saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.

Ohjattu asuminen sopii henkilölle, joka tarvitsee jonkin verran apua, tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Ohjatussa asumisessa ei ole yövalvontaa, mutta henkilö saa asumiseensa päivittäin henkilökunnan apua, tukea ja ohjausta, pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Tuettu asuminen sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä toiminnoissaan. Asumiseen liittyvää ohjausta ja tukea järjestetään joko ryhmäkotien työntekijöiden tai muiden tukipalvelujen kuten kotihoidonohjaajien turvin. Tuen määrä vaihtelee yksilöllisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Asiakassuhde vammaispalveluihin käynnistyy yhteydenotosta palveluohjaukseen tai asiakkaan jättäessä vammaispalveluhakemuksen:

Palveluohjauksen puhelinnumero 09 8392 4682.

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Siinä selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.


Tausta ja lainsäädäntö

Tuettu asuminen on asumismuoto, johon liittyy sosiaalipalveluita, kuten sosiaaliohjaajan tarjoamaa tukea. Kunta järjestää tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen esimerkiksi vanhempien tai muiden huoltajien luota tai laitoksesta. Sitä voidaan tarjota myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille ja lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea arkitoiminnoissa ja elämänhallinnassa.

Tuettua asumista voidaan järjestää asukkaan omassa kodissa, asuntoloissa tai kunnan vuokra-asunnoissa, mutta palvelua voidaan tarjota myös muunlaisiin asuntoihin. Tukiasuntoja on kuntien lisäksi yhdistyksillä ja yrityksillä. Vaihtoehdoista saa tietoa kunnan sosiaalitoimesta.


Palvelun toteuttaa: 
Vantaan kaupunki