suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kehittämisavustus vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta avustuksia vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi. Tuki myönnetään valtioneuvoston asetuksen 202/2021 nojalla.

Avustuksen tarkoitus on sellaisten kotimaisten kalojen elintarvikekäytön lisääminen, joiden kalastamista voidaan lisätä kestävästi tai joiden saaliista merkittävä osa käytetään muuhun kuin elintarvikekäyttöön. Tällaisia kalalajeja ovat erityisesti silakka, kilohaili, kuore, särkikalat ja muikku.

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa toimiville yrityksille. Avustusta ei sovelleta Ahvenanmaan alueella toimivien yritysten tukemiseen. Avustus on haettavissa 15.3. – 30.4.2021 välisenä aikana.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

Hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista. Sähköiseen asiointiin tarvitaan vahvan tunnistautumisen väline kuten pankkitunnukset, varmennekortti tai mobiilivarmenne. Viereisen linkin kautta pääset sähköisen asiointipalveluun. Kirjaudu oikean yläreunan kautta "Kirjaudu" painikkeella suomi.fi palveluun, jossa tunnistautumisen jälkeen lomake avautuu suoraan täytettäväksi.

1. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

2. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä.

Toimita hakemus

1. Toimita hakemus liitteineen joko sähköisellä asiointilomakkeella tai ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. Voit myös toimittaa hakemuksen postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.

2. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

3. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Avustuksen maksatus

4. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti maksatushakemuksen perusteella. Maksatusta tulee hakea erillisellä lomakkeella.

Toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse päätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon.

5. Avustuksen maksamisesta vastaa KEHA-keskus. Avustus voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta www.keha-keskus.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää määräaikaiseen suunnitelmaan perustuvaan kehittämistoimintaan, jonka tarkoituksena on tuotteiden tai menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi.

Avustuksen määrä on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä yhdelle yritykselle on 200 000 euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi pyytää asiantuntijalausunnon hakemuksen arviointiin liittyen.

ELY-keskukset arvioivat hakemukset yhdessä seuraavien kriteereiden ja painotusten perusteella:

1) Hankkeen odotettu vaikuttavuus vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi suhteessa haettuun avustusmäärään (70 %)

2) Hankkeen uutuusarvo (30 %).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset asettavat hakemukset paremmuusjärjestykseen ja valitsevat rahoitettavat hankkeet käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Avustuksen maksamisesta vastaa KEHA-keskus.

Avustuksen saajalla on oltava riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke. Avustuksen saajalla on lisäksi oltava edellytykset kannattavaan yritystoimintaan. Avustuksen saajalla on myös oltava edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen.

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa toimiville yrityksille. Avustusta ei sovelleta Ahvenanmaan alueella toimivien yritysten tukemiseen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 14.6.2021