suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Kehittämis- ja investointihanke maaseutualueelle

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yhdistys, järjestö, osuuskunta, oppilaitos tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö voi toteuttaa hankerahoituksella kehittämistoimia ja investointeja, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä.

Hanke voi:

 • Uudistaa elinkeinoja
 • Kehittää kannattavuutta
 • Lisätä osaamista
 • Parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä.

Koulutus ja tiedonvälitys

 • Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista.
 • Tiedonvälityshankkeessa jaetaan uusinta tietoa maaseudun yrittäjille ja muille toimijoille esimerkiksi uusista tuotanto- tai markkinointimenetelmistä tai muista liiketoimintaa ja kilpailukykyä kehittävistä menetelmistä.

Palveluiden ja kylien kehittäminen

 • Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja asukkaat.
 • Yrittäjien yhteystyö ja verkostoituminen
 • Hanke voi monin tavoin edistää muun muassa lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä. Erityisenä tavoitteena on tuoda biotalouden toimijoita yhteen ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta.
 • Yhteistyöhankkeessa voi kehittää jonkin toimialan yritysten verkostoitumista esimerkiksi:

- Muodostamalla ketjuja tai klustereita

- Pilotoimalla

- Kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia

- Toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia

- Kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Voit saada tukea investointiin 75 prosenttia ja kehittämishankkeeseen jopa 100 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä, kohtuullisista kustannuksista. Tarvitset hankkeeseen myös omaa rahaa. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta tarvitaan.

Toimi näin

 1. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja esitä ideasi.
 2. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
 3. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua organisaatiosi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia organisaatiosi nimissä Hyrrä-palvelussa.
 4. Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet
 5. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisoikeudellisen yhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Ei saa muodostua valtiontueksi.

Tukea on mahdollista saada muun muassa:

 • Työntekijöiden palkkauskuluihin
 • Matkakustannuksiin
 • Asiantuntijoiden palkkioihin
 • Nostopalveluihin
 • Toimistokuluihin
 • Vuokriin
 • Hankkeen ohjausryhmän kuluihin
 • Investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Muut vastuuorganisaatiotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 30.9.2020