suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Kunnossapito sisältää mm. aurauksen, liukkauden torjunnan, liikennemerkkien kunnossapidon, katualueiden puhtaanapidon, päällysteiden korjauksen, ojitus- ja rumputyöt sekä sorateiden pinnantasauksen ja pölynsidonnan.

Moottori- sekä maanteiden ja paikallisteiden kunnossapidosta huolehtii Varsinais-Suomen Elykeskus. Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt.

Toimi näin

Mikäli kaupungin hoitamilla kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuu hoidosta ja ylläpidosta huolimatta henkilövahinko tai omaisuutta vaurioituu kaupungin toiminnan vuoksi, voi siitä tehdä vahingonkorvaushakemuksen kaupungille. Vahingonkorvausta on haettava mahdollisimman nopeasti vahingon tapahduttua.

Vahingonkorvaushakemukset lähetetään osoitteella:

Salon kaupungin kirjaamo

PL 77

24101 Salo

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, Salo

Kenelle ja millä ehdoin

Liikenneväylien kunnossapitotyöt kuuluvat kaupungille kaikkien kuntakeskusten alueilla. Yleiseen käyttöön luovutetuilla kaduilla osa kunnossa- ja puhtaanapitotehtävistä kuuluu kiinteistönomistajille.

Ajoradat on jaettu kolmeen ja kevyen liikenteen väylät yhteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

I- ja vilkkaimmat II -kunnossapitoluokan kadut sekä kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ja hiekoittamaan arkiaamuisin ennen liikenteen ruuhka-aikoja.

III -kunnossapitoluokan kadut pyritään hoitamaan normaalina työaikana viimeistään samana päivänä lumisateen päättymisestä.

Työmatka- ja joukkoliikenteen kannalta tärkeimmät kadut kuuluvat I- tai II -kunnossapitoluokkaan ja muut kadut III -kunnossapitoluokkaan (esim. asuntokadut).

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

Kunnan velvollisuutena on:

vastata kadun rakenteiden kunnossapidosta, kuluneen päällysteen uusimisesta ja vaurioiden korjaamisesta

tehdä kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt

vastata sorateiden pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta

katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 11.10.2019