suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Katualueilla ja yleisillä alueilla tehtävä työ tai alueen muu rajaaminen pois yleisestä käytöstä edellyttää katu- ja sijoituslupaa. Tälläisiä töitä voi olla esimerkiksi kaapeli- tai vesihuoltolinjojen kaivu.

Tällä luvalla kaupunki valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Yleisiä alueita ovat mm. kadut, puistot, viheralueet, ulkoliikuntapaikat, leikkipaikat, koulujen- ja päiväkotien pihat. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

Toimi näin

Voit tiedustella vuokrausmahdollisuuksia ja hakea käyttölupia kunnan katu- ja viheralueista vastaavilta viranomaisilta.

Katualueiden ja yleisten alueiden käyttölupaa ja vuokrausta haetaan kaavakkeella katu- ja sijoituslupahakemuksesta/päätöksestä. Kaavake sekä hakuohje ja lupaehdot löytyvät katujen nettisivuilta.

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kaupungille 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun kaupunki on antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö. Kaupunki voi antaa ilmoituksen johdosta työn suorittamisesta määräyksiä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Luvan käsittely edellyttää selkeitä karttoja asioista. Kartoissa pitää näkyä hyvin pohjakartta ja tehtävä työ. Tehtävä työn sijainnin mahdollisuus pitää tarkistaa kaavayhdistelmäkartasta.

Palvelu on maksullinen.

Kunta voi periä korvauksia käyttöluvista. Jos lupa-alue vahingoittuu, luvansaaja joutuu korvaamaan vahingon. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä voidaan periä lupamaksu esimerkiksi kaksinkertaisena.

Kunta perii tarkastus- ja valvontamaksun katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä. Kunta voi periä maksun myös kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä.

Jos alue haluataan rajata pois yleisestä käytöstä, maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.


Voimassaoloaika

Voimassaoloaika määrittyy tapauskohtaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tai vuokraamiseen täytyy hakea lupaa kunnalta. Käyttölupa on haettava esimerkiksi kulttuuritapahtumaa varten.

Jos yksityinen taho vuokraa katua tai viheraluetta esimerkiksi rakennustyömaansa vuoksi, hänen tulee pystyttää näkyviin työmaataulu, josta käyvät ilmi työn tilaajan ja toteuttajan yhteystiedot sekä työn kesto.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020