suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lohjan kaupunki

Kartta- ja ilmakuva-aineistot

  • Palvelu
  • Lohja
  • Julkinen palvelu

Lohjan kaupunki ylläpitää alueeltaan tarkkoja paikkatietoaineistoja kuten suunnittelun pohjakarttaa eli kantakarttaa, ajantasa-asemakaavaa sekä yleispiirteisempiä opastavia kartta(paikkatieto)tuotteita, kuten opaskarttaa. Aineistoja ja karttoja on saatavissa osin verkon kautta avoimena datana tai maksullisena palveluna ja osa on tilattavissa maksullisina tuotteina.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kartta- ja ilmakuva-aineistoja voi tarkastella maksutta Lohjan kaupungin karttapalvelussa. Kantakartta on tilattavissa maksullisena tuotteena Arska-palvelussa ja karttatulosteita ja -otteita voi tilata Kiinteistö- ja kartastopalveluiden asiakaspalvelusta maksullisena palveluna.

Kenelle ja millä ehdoin

Osittain maksullinen palvelu

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Osittain maksullinen. Kartta-aineistojen tarkastelu on maksutonta. Numeerisen aineiston tilaus ja virallisten karttatulosteiden tilaus on maksullista.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLohjan kaupunki
Palvelusta vastaaLohjan kaupunki
Alue Lohja
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lohjan kaupunki
Päivitetty: 23.10.2019