suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Kantelun tekeminen aluehallintovirastoon

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kantelu on valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle, tehty ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun silloin, kun kantelusi kohteena olevan toimipaikan tai henkilön toiminta on mielestäsi lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Voit tehdä kantelun myös tehtävien laiminlyönnistä.

Aluehallintovirastoon voit ...

Toimi näin

Kantelun voi tehdä kuka tahansa. Voit tehdä sen itseäsi koskevasta asiasta, mutta voit kannella myös toisen puolesta. Jos kantelusi koskee toisen henkilön salassa pidettävää asiaa, sinun pitää toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka puolesta teet kantelun. Myös muu laillinen edustaja (esimerkiksi huoltaja tai edunvalvoja) voi kannella edustamansa henkilön puolesta sellaisessa asiassa, joka kuuluu edustajan tehtäviin. Aluehallintovirasto voi tutkia kantelun, vaikka valtakirjaa ei toimiteta. Tällaisessa tapauksessa kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä aluehallintoviraston tekemää päätöstä.

Suosittelemme, että teet kantelun sähköisesti alla olevasta linkistä. Voit tehdä kantelun myös pdf-lomakkeella tai vapaamuotoisesti ja lähettää sen avin kirjaamoon sähköpostitse. Suosittelemme, että käytät silloin suojattua sähköpostia. Näin on hyvä toimia erityisesti, jos kantelu tai sen liite sisältävät yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Voit lähettää kantelun myös postitse aluehallintoviraston kirjaamoon tai viedä sen paikan päälle. Muista allekirjoittaa kantelusi.

Kantelussa pitää olla nimesi ja yhteystietosi, tieto mitä se koskee ja miksi asiassa on mielestäsi toimittu väärin. Asiaan liittyvät asiakirjat on hyvä laittaa kantelun liitteeksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Huomioi, että aluehallintovirasto ei tutki kantelua, jos

  • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa
  • kantelu on jätetty nimettömänä tai niin puutteellisena, ettei siitä ilmene, mistä asiasta on kyse
  • kantelu on mielestämme aiheeton tai merkitykseltään vähäinen
  • samaa asiaa koskeva kantelu on käsitelty jo aiemmin
  • toinen viranomainen käsittelee asiaa.

Aluehallintovirasto voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki yksityisestä sosiaalipalveluista (922/2011)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000)

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021)

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.11.2023