suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kalastuksen rajoittaminen ja kalojen pyyntimitoista päättäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi hakemuksesta

  • kieltää kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai kalastustavalla taikka rajoittaa sitä
  • kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai rajoittaa sitä
  • rajoittaa käytettävien pyydysten määrää
  • kieltää tiettyä määrää suuremman saaliin ottamisen sekä
  • kieltää tiettyä sukupuolta tai kokoluokkaa olevien kalojen taikka sellaisten kalojen saaliiksi ottamisen, joita ei ole merkitty jäljempänä kalastuslain 75 §:n nojalla säädetyllä tavalla
  • määrätä tietylle vesialueelle säädetyistä kalalaji- tai kalakantakohtaisista pyyntimitoista poikkeavat pyyntimitat.

Lisäksi ELY-keskus voi rajoittaa kalastusta, jos se on vesiliikenteelle aiheutuvan vaaran estämiseksi välttämätöntä.

Toimi näin

Täytä tulostettava lomake (Kalastuksen rajoittamista koskeva hakemus tai Lupahakemus poikkeavista pyyntimitoista) ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää lomakkeen tai hakemuksen myös postitse. Palautusosoitteet löydät lomakkeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kielto voidaan määrätä, jos vesialueella esiintyy kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai vaarassa heikentyä taikka tietty vesialue on keskeinen kalalajin tai -kannan lisääntymisen kannalta.

Rajoitukset tai kiellot voidaan asettaa erilaisina eri kaupallisten kalastajien ryhmiin kuuluville kalastajille.

Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon tavoitteen saavuttamiseksi.

Säädetyistä poikkeavat kalojen pyyntimitat voidaan määrätä alueellisen erityistilanteen huomioimiseksi kalastusoikeuden haltijan tai kalatalousalueen hakemuksesta taikka ELY-keskuksen omasta aloitteesta, jos kalalajin tai -kannan tila alueella poikkeaa olennaisesti siitä, mikä on ollut perusteena sitä koskevien pyyntimittojen säätämiselle. ELY-keskus ei voi kuitenkaan poiketa säädetyistä alamitoista enempää kuin 20 %.

Palvelu on maksullinen.

Päätös kalastuksen rajoittamisesta tai pyyntimitoista poikkeamisesta on maksullinen. Hintatiedot löytyvät verkkosivulta: Valtioneuvoston asetus ELY-keskusten, TE-toimistojen sekä KEHA-keskuksen maksullisista suoritteista.


Määräaika

Lupaa kannattaa hakea riittävän ajoissa ennen luvan tarvetta.

Käsittelyaika

Käsittelyaika on 6-8 viikkoa. Päätöksiin liittyy yleensä lausuntopyyntö tai julkipano, johon kuluu aikaa.

Voimassaoloaika

Enintään 10 vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.10.2021