suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kalan ensikäden osto- ja haltuunottoilmoitukset

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Merialueelta kalastajilta suoraan kalaa tai kalastajan itse valmistamia kalastustuotteita ostavien yritysten tulee tehdä ilmoitus ostetusta ja/tai haltuun otetusta kalaerästä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

Jos toimijan liikevaihto ylittää 200 000euroa, tulee toimijan toimittaa osto/haltuunotto-ilmoitus sähköisessä muodossa 24h sisällä ostotapahtumasta.

jos toimijan liikevaihto on alle 200 000 euroa, tulee toimijan toimittaa osto/haltuunotto-ilmoitus 48h sisällä ostotapahtumasta joko sähköisessä tai paperisessa muodossa.

Toimijan rekisteröityessä kalan ensiostajaksi annetaan pääsy sähköiseen järjestelmään automaattisesti, mikäli liikevaihto ylittää 200 000 euroa. Mikäli liikevaihdon kynnysarvo ei ylity annetaan toimijalle mahdollisuus vapaaehtoisesti siirtyä käyttämään sähköistä järjestelmää.

Pääsy sähköiseen ostoilmoitus-järjestelmään (KAKEWEB) annetaan ensiostajaksi rekisteröidyn tahon valtuuttamalle henkilölle.

Ensikäden ostajan velvollisuuksista säädetään EU:n valvonta-asetuksessa (1224/2009) artikloissa 56 - 68 ja seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014).

Toimi näin

Jos liikevaihtosi on yli 200 000 euroa, ostajan on toimitettava osto- ja/tai haltuunottoilmoitus sähköisessä muodossa 24 tunnin sisällä.

Myös alle 200 000 euron liikevaihdon omaava rekisteröity ostaja voi vapaaehtoisesti toimittaa osto/haltuunotto-ilmoitukset sähköisessä muodossa.

Rekisteröidyn ostajan tulee valtuuttaa henkilö, jolle luodaan pääsy sähköiseen osto-ilmoitusjärjestelmään (KAKEWEB), ilmoitusten tekemistä ja toimittamista varten.

Muut toimijat: Toimita ilmoituksesi 48 tunnin kuluessa. Täytä tulostettava lomake (Kalanostoilmoitus) ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää ilmoituksen myös postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat -kohdasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sähköisen palvelun käyttö edellyttää että rekisteröity ostaja on valtuuttanut henkilön tekemään osto/haltuunotto-ilmoitukset, jotta voidaan muodostaa käyttöoikeudet sähköiseen ostoilmoitus-järjestelmään (KAKEWEB). Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja palvelussa tehdään ilmoitukset yrityksen lukuun.

Paperimuotoinen ilmoitus (Kalanostoilmoitus -lomake) tulee olla toimijan valtuuttaman henkilön allekirjoittama.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.3.2021