suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kaapelien, johtojen ja putkien sijoituslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen sekä niiden huoltotöihin maantien tiealueelle tarvitaan aina tienpitoviranomaisen lupa. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa, ilmoitus tai työlupa. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tievalaistusta varten asennettavat kaapelit ovat poikkeus, joiden sijoittamisesta tiealueelle sovitaan alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa.

Sijoituslupa

Uusien sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sijoittamista varten voidaan aina hakea sijoituslupaa, vaikka kohde soveltuisi myös ilmoitusmenettelyyn. Uutta kaukolämpö-, maakaasu- tai vesihuoltolinjaa sijoitettaessa edellytetään aina sijoituslupahakemusta.

Ilmoitusmenettely

Tietyissä tilanteissa sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittamisesta voidaan tehdä ilmoitus sijoituslupahakemuksen sijaan. Ilmoitusmenettelyn sovellusala on määritelty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §. Epävarmoissa tapauksissa on suositeltavaa hakea sijoituslupaa. Osaan ilmoitusmenettelyn alaisista töistä riittää myös työlupa.

Työlupa

Maantiehen kohdistuvaa tai tiealueella tapahtuvaa työtä varten tulee hakea työlupaa. Vastaavasti työlupa tarvitaan, jos tiealueen ulkopuolella työskentely edellyttää liikenteenohjausta ja liikenteen varoittamista liikennemerkein. Esimerkiksi kertaluontoiset työt, kuten kaapeleiden ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, edellyttävät työlupaa.

Olemassa olevat kaapelit ja johdot tiealueella

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saat tietoa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saat tietoa Johtotieto Oy:stä.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköisiä asiointilomakkeita. Myös tulostettavan tai sähköisesti täytettävän lomakkeen käyttö on mahdollista. Toimita hakemuslomake liikenteenohjaussuunnitelmineen ja muine liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi).

Kun olemassa olevaa, sopimuksen mukaista kaapelia huolletaan tai korjataan ja joudutaan työskentelemään tiealueella, haetaan lupa tiellä työskentelyyn.


Käsittelyaika

Sähköjohdon, telekaapelin, kaukolämpöjohdon ja maakaasuputken sijoittaminen sekä yksityishenkilöitä varten tehtävät uudet sähkö- ja teleliittymät sekä esim. vain alituksia ja ylityksiä sisältävät hakemukset: tarkista käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta. Osoite: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/sahkojohdon-telekaapelin-kaukolampojohdon-ja-maakaasuputken-sijoittaminen. Vesi- ja viemäriputket: 6 viikkoa

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021