suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kaapelien, johtojen ja putkien sijoituslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tarvitset aina tienpitoviranomaisen luvan kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen sekä niiden huoltotöihin maantien tiealueella. Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa tai työlupa.

Tietyissä tilanteissa voit tehdä sijoituslupahakemuksen sijaan ilmoituksen sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittamisesta. Ilmoitusmenettelyn sovellusala on määritelty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §. Epävarmoissa tapauksissa on suositeltavaa hakea sijoituslupaa. Osaan ilmoitusmenettelyn alaisista töistä riittää myös työlupa.

Lupa-apuri auttaa oikean hakemustyypin valinnassa.

Ennen luvan hakemista sinun on tehtävä tarvittavat esiselvitykset sekä selvitettävä tiealueella jo olemassa olevat johdot Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saat tietoa Johtotieto Oy:stä.

Tievalaistusta varten asennettavat kaapelit ovat poikkeus, joiden sijoittamisesta tiealueelle sovitaan alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hakea sijoituslupaa sähkö- ja telekaapeleiden ja -ilmajohtojen sekä kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittamiselle maanteiden tiealueille sekä työlupaa tiealueella työskentelyyn.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen johdot@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakemuksen asiointitunnus, diaarinumero (PIRELY/xx/20xx) tai luvan hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero.

Jos teet ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen, käytä siihen tarkoitettua sähköistä lomaketta (ei vaadi tunnistautumista). Huomaathan, että ilmoitusta ei voi täydentää jälkikäteen.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasaiset hinnat eri lupatyyppien verkkosivuilta.

Luvan tai ilmoituksen hinta määräytyy lupatyypin, tien pituussuuntaisen asennuksen pituuden sekä alitusten/ylitysten määrän mukaan. Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Määräaika

Luvanvaraista työtä ei saa aloittaa ennen myönteisen päätöksen saamista. Tarkemmat ehdot määritellään lupapäätöksessä.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta. Puutteellisesti täytetty hakemus, puuttuvat liitteet tai esiselvitykset hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupapäätöksen voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä. Ilmoitus on voimassa yhden vuoden ilmoituksen voimaantulosta, eli ilmoituksessa mainitusta työn aloittamispäivästä. Mikäli töitä ei saada valmiiksi vuoden kuluessa, tulee tehdä uusi ilmoitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.1.2022