suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä voi tehdä hakemuksen tuottajarekisteriin saadakseen juomapakkauksilleen veroedun.

Hakemuksen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksen palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin.

Pirkanmaan ELY-keskus on palautusjärjestelmiä valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Täytä hakemuslomakkeelle pyydetyt tiedot ja lähetä se liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse (Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Lisätietoja tuottajavastuun internet-sivulta www.ymparisto.fi/tuottajavastuu/hakemukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Panttiin perustuvan juomapakkausten palautusjärjestelmän voi perustaa juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjänä toimiva juomapakkausten tuottaja (jätelaki 48 § 1 mom) tai eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa säädetty verovelvollinen, yksin tai yhdessä muiden juomapakkausten tuottajien tai verovelvollisten kanssa.

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija ja selostettava tämän harjoittama toiminta. Hakemuksessa on oltava sen käsittelemiseksi ja toiminnan asianmukaisuuden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotosta ja siitä tiedottamisesta, uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta. Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on hakemuksessa esitettävä tarvittavat tiedot sopimuksista, säännöistä ja muista asiakirjoista sen arvioimiseksi, täyttääkö toiminta jätelaissa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa voimassa olevan ELY-keskusten maksullisia suoritteita säätävän asetuksen perusteella. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään saman suuruinen maksu.


Voimassaoloaika

Päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksymisestä tuottajarekisteriin määrätään asian laadun mukaan olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä (526/2013)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021