suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä voi tehdä hakemuksen tuottajarekisteriin saadakseen juomapakkauksilleen veroedun.

Hakemuksen perusteella Pirkanmaan ELY-keskus tekee päätöksen palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajarekisteriin.

Pirkanmaan ELY-keskus on palautusjärjestelmiä valvova viranomainen koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Toimi näin

Täytä hakemuslomakkeelle pyydetyt tiedot ja lähetä se liitteineen ELY-keskuksen kirjaamoon postitse (Pirkanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostilla (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Panttiin perustuvan juomapakkausten palautusjärjestelmän voi perustaa juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjänä toimiva juomapakkausten tuottaja (jätelaki 48 § 1 mom) tai eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa säädetty verovelvollinen, yksin tai yhdessä muiden juomapakkausten tuottajien tai verovelvollisten kanssa.

Hakemuksessa on yksilöitävä hakija ja selostettava tämän harjoittama toiminta. Hakemuksessa on oltava sen käsittelemiseksi ja toiminnan asianmukaisuuden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanotosta ja siitä tiedottamisesta, uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta. Juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän on hakemuksessa esitettävä tarvittavat tiedot sopimuksista, säännöistä ja muista asiakirjoista sen arvioimiseksi, täyttääkö toiminta jätelaissa ja sen nojalla säädetyt vaatimukset.


Voimassaoloaika

Päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjän hyväksymisestä tuottajarekisteriin määrätään asian laadun mukaan olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 27.4.2022