suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Julkisten hankintojen neuvonta

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Tarjoamme pk-yrityksille tukea julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Julkisia hankintoja ovat kaikki julkisyhteisön (valtio, kunnat, seurakunnat, julkiset osakeyhtiöt) oman organisaationsa ulkopuolelta tekemät hankinnat.

Meiltä saat neuvontaa, koulutusta ja apua tarjouskilpailun eri vaiheissa. Edistämme tarjousmenettelyn sujuvuutta ja tuemme vuoropuhelua tilaajan ja tarjoajien välillä. Tavoitteenamme on lisätä alueen pienyritysten osuutta julkisissa hankinnoissa.

Salon kaupungin hankinnat pyritään toteuttamaan avoimesti, taloudellisesti ja ammattitaitoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankinnat toteutetaan hankintalakien ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Salon kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintapalvelut kilpailuttaa myös keskitetyt hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Toimi näin

Hankintoja toimialoilla hoitavat myös erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Eri tarjouskilpailujen yhteystiedot ovat nähtävänä hankintailmoituksissa tai tarjouspyynnöissä.

Luotettava Kumppani -palvelu on Suomen Tilaajavastuu Oy:n yrittäjille tarjoama palvelu, joka noutaa yrityksen puolesta tilaajavastuulain vaatimat tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla. Yritys säästää näin aikaa ja vaivaa, kun selvityksiä ei tarvitse määräajoin itse hakea eri rekisterinpitäjiltä eikä niitä tarvitse itse toimittaa paperisena sopimuskumppanille. Tiedot kulkevat sähköisesti sopimuskumppanille ja ne myös arkistoituvat palvelussa.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Kenelle ja millä ehdoin

Salon kaupungin hankintoja ohjaa hankintapoliittinen ohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2016.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 6.9.2019