suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Uudessakaupungissa JOPO-luokka toimii Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Opiskelu joustavan perusopetuksen (JOPO 7-9) luokalla on toiminnallista, käytännönläheistä ja työpainoitteista oppimista ensijaisesti yleisopetuksen tavoittein pienryhmässä. Oppiminen tapahtuu luokkahuoneopetuksen lisäksi mm. työpaikoilla, leireillä ja erilaisilla tutustumiskäynneillä. Opetuksessa käytetään toimintatapoja ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten yksilöllisiä oppimistarpeita. JOPO-luokan opettajana toimii aineenopetuksen koulutuksen saanut henkilö. Yhteistyötä tehdään myös nuorisotyön kanssa.

JOPO-opetukseen valinta on mahdollisuus, joka vaatii ennen kaikkea oppilaan omaa tahtoa joustavaan ja työpainotteiseen opiskelemiseen. Aloitteen oppilasvalinnassa voivat tehdä yksittäiset opettajat, huoltajat tai oppilas itse ottamalla yhteyttä JOPO-luokan opettajaan , kuraattoriin tai rehtoreihin. JOPO-opetuksen ryhmäkoko pidetään pienryhmän mukaisessa oppilasmäärässä.

Oppilaan arviointi JOPO-opetuksessa noudattaa yleisiä perusopetuksen arviointinormeja. Opintojen aikaisessa arvioinnissa pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelussa sekä antamaan tilaa myös henkilökohtaisille tavoitteille. Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on perusopetuksen päättyessä saavuttanut eri oppiaineissa asetetut oppimäärien tavoitteet.

Toimi näin

Haku tapahtuu ensisijaisesti 7. luokan jälkeen, mutta myös muut vaihtoehdot ovat mahdollisia tilanteen niin vaatiessa. Kevään aikana JOPO-toiminnasta tiedotetaan Wilman kautta 7. ja 8. vuosiluokan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Lisäksi luokan toiminnasta järjestetään tiedotustilaisuus kaikille kiinnostuneille. KaikkiJOPO-opetukseen hakeneet haastatellaan. Haastattelussa arvioidaan oppilaan tarve ja sopivuus joustavaan perusopetukseen. Haastattelijoina toimivat rehtori/apulaisrehtori ja JOPO-opettaja. JOPO-ryhmään valinnasta tiedotetaan kirjeitse jokaiselle ryhmään hakeneelle. Valintakriteereissä painotetaan oppilaan tarvetta tukitoimenpiteisiin, oppilaan omaa motivaatiota muutokseen sekä työpaikkaopiskeluun soveltuneisuutta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 15.10.2019