suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Keravan kaupunki

Joustava perusopetus (JOPO)

  • Palvelu
  • Kerava
  • Julkinen palvelu
Alue: Kerava
Palvelun kieli: suomi

​​​​​Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetus-suunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä perusopetuksen keskeyttämistä ja syrjäytymistä, tukea toisen asteen koulutukseen siirtymisessä ja valmiuksissa selviytyä opiskelussa sekä vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa

Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa, ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena.

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Koulun oppilashuoltoryhmä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä.


Toimi näin

https://kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-peruskoulussa/joustava-perusopetus


Kenelle ja millä ehdoin

http://www.kerava.fi/palvelut/kasvatusopetus-ja-koulutus/perusopetus/joustava-perusopetusjopo-

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.


Palvelun toteuttaa: 
Keravan kaupunki