suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Joukkoliikenteen valtionavustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Alue

valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet suomi, ruotsi

ELY-keskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen joukkoliikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain mukaan. 

ELY-keskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle alueen kunnalle alueen liikkumistarpeita palvelevan joukkoliikenteen suunnitteluun tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja kokeilukustannuksista.


Toimi näin

Täytä valtionavustushakemus sekä tarvittavat seurantalomakkeet tuetusta matkustuksesta (seurantalomakkeet verkkosivulla: Joukkoliikenteen valtionavustus kunnille), ja lähetä ne alueelliseen ELY-keskukseen, ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät Palvelupaikat-kohdasta.


Kenelle ja millä ehdoin

Kunta tai kuntayhtymä voi hakea myönnetyn valtionavustuksen maksatusta ELY-keskukselta 1-2 kertaa vuodessa. Maksatushakemuksen yhteydessä pitää toimittaa ELY-keskukseen seurantalomakkeet tuetusta matkustuksesta. Seurantalomakkeeseen kirjataan hakemuksesta riippuen esim. tuetun matkustuksen matkamäärät, myytyjen lippujen kappalemäärät tai toteutuneiden hankintojen nettokustannukset.

Valtionavustusta myönnetään ainoastaan toteutuneisiin kustannuksiin.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
ELY-keskus