suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiuruveden kaupunki

Jätteiden keräys ja vastaanotto

  • Palvelu
  • Kiuruvesi
  • Julkinen palvelu

Savikon puutarhajätteen vastaanottopiste on avoinna keväästä syksyyn erillisten aukioloaikojen mukaisesti.

Maarakentamisessa syntyneitä kiviä, maata ja kantoja voidaan sijoittaa Teerisuon vanhalle kaatopaikalle. Viennistä on sovittava erikseen, jolloin saa maankaatopaikan portinavaimen kuittausta vastaan.

Toimi näin

Puutarhajätteen voi viedä Savikolle sen ollessa auki. Noudata paikalla olevia ohjeita jätteiden lajittelussa!

Maa-aineksen viennistä Teerisuolle tulee sopia erikseen vihertyönjohtajan tai työmaamestarin kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Puutarhajätteet suositellaan kompostoitavaksi ensisijaisesti kiinteistöllä. Puutarhajätteeseen kelpaa puiden ja pensaiden oksat, risut, lehdet ja ruohosilppu. Puutarhajätteeseen ei kelpaa kannot, laudat, parrut, vaneri, kivet, lakaisuhiekka, metalliesineet, muovi, styrox tai muu rakennus-ja sekajäte.

Teerisuolle voi viedä maarakentamisessa syntyneitä kiviä, maata ja kantoja

Palvelu on maksullinen.

Puutarhajätteen vienti on ilmaista.

Maa-aineksen viennistä veloitetaan 2,50 € kuutiolta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiuruveden kaupunki
Palvelusta vastaaKiuruveden kaupunki
Alue Kiuruvesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiuruveden kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021