suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle, joka toimii valvontaviranomaisena.

Toimi näin

Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä ilmoitus toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tulosta, täytä ja allekirjoita ilmoituslomake kahtena kappaleena, ja lähetä ne toimialueen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Maarakentamisessa hyödynnettäväksi kelpaavat jätteet on esitetty valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetuksessa 843/2017. Näiden jätteiden laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen on mahdollista seuraavissa maarakentamiskohteissa:

  • väylät
  • kentät
  • vallit
  • teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet
  • tuhkamursketiet metsäautoteillä.

Asetusta sovelletaan edellä mainittuun maarakentamiseen ja siihen liittyvään väliaikaiseen varastointiin silloin, kun rakentaminen ja väliaikainen varastointi perustuvat lakisääteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjärjestykseen. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös liikenneviranomaisten laatimat teiden ja ratojen perusparannus- ja kunnostushankkeet, vaikka niistä tehtävät suunnitelmat eivät olekaan lakisääteisiä eikä niistä tehdä hallintopäätöstä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi Liikenneviraston tai Finavian perusparannushankkeet. Sama pätee metsäautoteiden suunnitelmalliseen rakentamiseen, vaikka niihin ei haetakaan avustusta julkisista varoista.

Asetusta ei sovelleta 1- ja 2-luokan pohjavesialueella, asumiseen tai lasten leikkipaikaksi

tarkoitetulla alueella, luonnonsuojelutarkoitukseen osoitetulla alueella, ravintokasvien viljelyyn

tarkoitetulla alueella eikä sisämaan tulvavaara-alueella. Jätteen saa hyödyntää ilman ympäristölupaa, jos jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten tämän asetuksen mukaisesti.

Jätteen hyödyntämisen tai välivarastoinnin saa aloittaa, kun jäte on luovutettu hyödyntämispaikan tai välivarastointipaikan haltijalle.


Käsittelyaika

ELY-keskus tarkistaa ilmoituksen viivytyksettä ja toimittaa tiedon merkitsemisestä (tai merkitsemisettä jättämisestä) jätteen hyödyntäjälle, luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021