suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Jätteenkuljetus

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Ylä-Savon Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa alueella jätelain mukaiset jätehuollon järjestämistehtävät ja ylläpitää jätteiden vastaanottopaikkaa Ylä-Savon jätekeskusta.

Kunnan alueella kiinteistönhaltija järjestää jätteenkuljetuksen kilpailuttamalla jätteenkuljetuksen haluamiensa yrittäjien kesken ja tekemällä sopimuksen jätteitä kuljettavan yrittäjän kanssa.

Jätehuoltoa ohjaavat jätelaki ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset. Määräyksiin liittyvät lomakkeet, kuten

• ilmoitus kimppa-astiasta

• ilmoitus biojätteiden kompostoinnista (edellytys pidennettyihin tyhjennysväleihin)

• hakemus omatoimisesta lietteiden käsittelystä

löytyvät Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan nettisivuilta osoitteesta www.jatehuoltolautakunta.fi

Jätehuollon valvovana viranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta/Lapinlahden ympäristölautakunta/Pielaveden, Keiteleen ja Vesannon yhteinen ympäristölautakunta.

Toimi näin

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmää, Kompostointiopasta, Kodin lajitteluopasta ja esitettä kesämökkien jätehuollon järjestämisestä saa myös teknisestä toimistosta..

http://www.keitele.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Asuminen/Jatehuolto

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKeiteleen kunta
Alue Keitele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 30.8.2019