suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kunnan viemäriverkostoon, tulee järjestää syntyvän jäteveden käsittely siten, ettei siitä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia.

Jätevesien puhdistamisella on väliä myös haja-asutusalueella

Asianmukaisesti puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovesiä eikä lähivesistöjä. Vesien rehevöityminen ja hajuhaitat vähenevät eivätkä myöskään ulostebakteerit pääse aiheuttamaan terveysriskejä.

Toimi näin

Jätevesijärjestelmä kuntoon remontin yhteydessä

Muiden kiinteistöjen osalta kunnostus tulee tehdä viimeistään silloin, kun kiinteistöllä tehdään suurempia, rakennuslupaa vaativia peruskorjauksia tai kun kiinteistölle asennetaan vesi-WC tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia remontteja. Jätevesijärjestelmän tehostamista tai uuden rakentamista varten, ammattitaitoinen ja huolellinen suunnittelu sekä järjestelmän asianmukainen huoltaminen ovat tärkeitä. Vaikka järjestelmän tehostaminen tai uusiminen ei olisi ajankohtaista, kiinteistöltä on silti löydyttävä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvitys on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Pohjavesi- ja ranta-alueilla määräaika

Sijaitseeko kiinteistösi pohjavesi- tai ranta-alueella? Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen puutteellisesti toimivien jätevesijärjestelmien tuli olla puhdistusvaatimukset täyttävässä kunnossa viimeistään 31.10.2019.

Tausta ja lainsäädäntö

Haja-asutusalueella kiinteistöjen vesihuolto ja jätevesien käsittely perustuvat pääosin kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin. Ellei yleiseen vesijohtoverkkoon liittyminen ole mahdollista, lähellä toisiaan sijaitsevat kiinteistöt voivat perustaa yhteisen vesiosuuskunnan. Osuuskunnan jäsenet jakavat vastuut ja kustannukset keskenään.

Mikäli kiinteistö käyttää kaivovettä, veden laatu ja turvallisuus on mahdollista varmistaa laboratoriotutkimuksessa. Kunnan ympäristöviranomaiset antavat asiassa neuvontaa.

Jätevesien käsittelyssä on noudatettava vesihuoltolain ja ympäristölain määräyksiä. Kiinteistöllä voi olla oma jätevesisäiliö, joka tyhjennetään säännöllisesti tai tarpeen mukaan. Kiinteistöllä voi myös olla oma jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kunnan ympäristöviranomaisilta saa tietoa talous- ja jätevesien käsittelyn vaihtoehdoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHollolan kunta, Hollolan kunta
Palvelusta vastaaHollolan kunta
Alue Hollola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 2.11.2021