suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Jäteneuvonta

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Honkajoen kunnan tekninen lautakunta toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena ja vastaa jätehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Kunnan kaatopaikkapalveluista vastaa Kankaanpään kaatopaikka. Jätehuollon yhteistyökunnat vastaavat yhdessä uusiutuviin jätehuollon vaatimuksiin alueellaan. Tavanomaisten hyötyjätteen keräyksen ja hyödyntämisen ohella suunnitelmakaudella edelleen toteutetaan puhdistamolietteen kompostointia turpeeseen rakennetulla kompostikentällä (vesihuoltolaitos).

Kiinteistön haltija vastaa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien tulee liittyä jätehuoltojärjestelmään tekemällä sopimus jätehuoltorekisteriin kuuluvan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan ja hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.

Kierrätettävät hyötyjätteet tulee kiinteistöiltä itse viedä keräyspisteeseen. Kunnan järjestämä vaarallisen jätteen vastaanottopisteet ovat avoinna määräaikoina.

Toimi näin

Kunta antaa ohjeet jätehuollon järjestämisestä. Näihin sisältyy kunnan jätehuoltomääräykset, rakennusjärjestys sekä ohje vaarallisen jätteen ja SER-tuotteiden vastaanotosta. Ohjeisiin sisältyy myös PoSan ympäristönsuojelumääräykset. Katso lisätietoa Honkajoen kunnan verkkosivuilta. Lisätietoa antaa myös teknisen toimen toimistosihteeri.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 27.2.2020