suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Siuntion kunta on osakkaana jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:ssa. Rosk’n Roll järjestää jätteiden keräyksen, vastaanoton ja hyödyntämisen sekä vaarallisen jätteen (ongelmajäte) vastaanoton. Lisäksi yhtiö vastaa jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta. Lisätietoa jätehuollosta sekä jätteiden vastaanotosta eli ekopisteistä, jäteasemista ja haja-asutusalueiden jätepisteistä löytyy Rosk’n Rollin internetsivui ...

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Palvelun toteuttaa

Rosk 'n Roll -jätehuoltopalvelu

Palvelusta vastaa

Siuntion kunta
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 24.2.2020