suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Jos asukas laiminlyö jätehuoltovelvoitteensa, vastuu siirtyy tietyin edellytyksin kiinteistön haltijalle.

Asumis- ja yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta tai useat kunnat yhteistyössä. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto kuuluu kohtuullisessa määrin kunnan tehtäväksi. Jätehuoltovastuita voi olla myös eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla.

Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muutoin hyödyksi.

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii Hattulan, Hausjärven, Hyvinkään, Hämeenlinnan,

Janakkalan, Järvenpään, Keravan, Lopen, Mäntsälän, Riihimäen, Tuusulan ja Valkeakosken yhteislautakuntana.

Jätelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät: Jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamista päättäminen, Jätetaksan hyväksyminen ja maksumuistutusten käsittely, Jätekuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen, Kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen, Jätehuoltoasiakasrekisterin ylläpito, Jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluva asiakaspalvelu ja neuvonta.

Lisätietoja jätelautakunnan toiminnasta saa sen www-sivuilta.

Mäntsälän kunnan henkilöstöllä ei ole enää 1.5.2012 jälkeen toimivaltaa yllä mainituissa tehtävissä, vaan kaikki em. tehtäviin liittyvät yhteydenotot tulee kohdistaa suoraan jätelautakunnalle ja sen alaiselle henkilöstölle.

Mäntsälän kunnassa toimii kunnan järjestämä jätteenkuljetus, josta vastaa Kiertokapula Oy. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen on kiinteistöjen liityttävä. Kiinteistöt tekevät aina sopimuksen Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun, jonka kanssa sovitaan mm. jätehuollon asiakkaaksi liittymisestä, jäteastioiden tyhjennysväleistä, keskeytyksistä, yhteisastioista, kompostoinnista tai osoitteenmuutoksen ilmoittamisesta, vuokra-astian tilaamisesta sekä palautteen antamisesta tyhjennyksistä.

Ekokeräys:

Valtakunnalliset Rinki-ekopisteet on sijoitettu päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteyteen tai yleisesti käytettävien kulkureittien varrelle. Rinki-ekopisteiden tarkat sijainnit löytyvät Kierrätys.info-verkkopalvelusta.

Jätehuoltoa valvoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Toimi näin

Kunta ja jätehuollon palveluntarjoajat antavat ohjeet jätehuollon järjestämisestä.

Kiertokapula Oy asiakaspalvelu: puh. 075 753 0010, sähköposti asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Kiinteistökohtaisen jätehuollon laskutus: Kiertokapula Oy, puh. 075 753 0009, sähköposti laskutus@kiertokapula.fi

Ringin asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rinkiin.fi tai puhelimitse 0800 133 888 (ark. 07 - 21 ja la 09 - 18)

Rinki-ekopisteiden palautteet: rinkiin.fi/ekopistepalaute

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 13.9.2019