suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Luhangan kunta

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Luhanka
  • Julkinen palvelu

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti. Kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti jokaisen kiinteistön tulee olla joko kunnan järjestämän tai sopimusperusteisen jätehuollon piirissä.

Toimi näin

Kiinteistön omistaja tekee sopimuksen kuljetusyrittäjän kanssa. Jätteen kuljetusyrittäjä perii keräys- ja kuljetusmaksun kiinteistön/jätteenhaltijan ja yrittäjän välisen sopimuksen mukaisesti.

Kunta perii jätemaksun kaikilta kunnassa olevilta asunto- ja vapaa-ajan asuntokiinteistöiltä, jotka eivät ole liittyneet sopimusperusteiseen jätteiden keräykseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLuhangan kunta
Palvelusta vastaaLuhangan kunta
Alue Luhanka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Luhangan kunta
Päivitetty: 15.11.2019