suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Jätehuolto, jätteenkuljetus ja jätehuollon neuvonta

  • Palvelu
  • Kajaani
  • Julkinen palvelu

Jokaisella jätettä tuottavalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia jätteistään asianmukaisesti.

Kunnat huolehtivat asumisessa syntyvän jätteen sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä. Vaarallisen jätteen vastaanoton ja käsittelyn kunnat järjestävät asumisessa syntyville jätteille ja kohtuullisille määrille maa- ja metsätaloudessa syntyvää jätettä. Kiinteistön haltijan on luovutettava nämä jätteet kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Elinkeinotoiminnan jätteistä jätteen haltijat vastaavat itsenäisesti. Kunnalla on kuitenkin vastuu järjestää jätehuoltopalveluja myös elinkeinotoiminnalle, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltovastuita on myös eräiden tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla.

Kunnalliset jätehuoltopalvelut hoitaa kuntien yhteinen jätelaitos, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Ekokymppi) seuraavissa kunnissa: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala. Ekokympin palveluihin kuuluvat jätteiden vastaanotto, jätteiden käsittely, jäteneuvonta ja tiedotus. Ekokympin palvelupisteitä ovat kunnissa paikallisesti palvelevat lajitteluasemat, Majasaaren jätekeskus ja hallinnon toimisto Kajaanissa. Jätteenkuljetus on järjestetty siten, että jätteen haltija sopii asumisessa ja julkisessa toiminnassa syntyvän jätteen kuljetuksesta käsittelypaikkaan suoraan jätteenkuljettajan kanssa tai kuuluu aluekeräysverkoston asiakkaaksi. Hyötyjätteiden ekopisteitä on järjestetty kotitalouksien käyttöön valtakunnallisesti pakkausjätteiden keräystä hoitavan Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimesta.

Ekokymppi hoitaa myös jätehuoltoviranomaisen palveluja. Se päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Se myös seuraa kiinteistöjen liittymistä järjestettyyn jätehuoltoon ja tiedottaa liittymisvelvoitteesta. Jätehuollon viranomaisena se myös käsittelee asukkaiden jätehuoltomääräyksiä tai jätemaksuja koskevat hakemukset.

Jätehuollon valvonnasta vastaavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat esimerkiksi jätteiden käsittelyn ja kuljetusten asianmukaisuutta sekä roskaamiskiellon toteutumista.

Toimi näin

Ekokymppiin voit olla yhteydessä, kun haluat liittyä aluekeräysjärjestelmään, haluat muutoksia omiin jätehuoltopalveluihin tai tarvitset tietoa jätehuoltopalveluista. Ekokympistä saat myös neuvontaa jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn sekä jätemaksuihin liittyen.

Ekokymppiin voit olla yhteydessä, kun haluat tietoa jätehuoltomääräyksistä ja jätemaksujen perusteista. Ekokymppiin voit olla yhteydessä myös silloin, jos kiinteistösi on käyttökelvoton tai sen käyttö on estynyt, eikä jätehuoltopalveluille ole tarvetta.

Kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen voit olla yhteydessä, kun haluat ilmoittaa epäasianmukaisesta jätteiden käsittelystä tai roskaantumisesta, johon tulisi puuttua. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset antavat myös osaltaan neuvoja asianmukaisesta jätehuollon järjestämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Osa palveluista on maksullisia ja katetaan vuosittain perittävällä jätehuollon perusmaksulla.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Kajaani
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 25.10.2019