suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Jätehuolto

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Jämsässä jätehuollosta vastaa Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimi. Kaupunki ylläpitää aluekeräyspisteitä ja vastaa hyötyjätteiden kierrätyksestä ja vaarallisen jätteen jätehuollosta. Toimintaan kuuluu myös jätehuollon kehittäminen sekä jäteasioista tiedottaminen ja neuvonta. Jätehuoltoviranomaisena toimii Jämsän kaupungin tekninen lautakunta. Jätehuollon viranhaltijatehtäviä hoitaa Jämsässä kaupungin ...

Toimi näin

Voit hakea jäteastian tyhjennysvälin pidennystä, jätehuoltomaksun muutosta ja jätteen sijoittamista maahan erikseen tulostettavilla lomakkeilla. Maksumuistutuksesta tulee ilmetä kiinteistö, kiinteistön osoite ja omistajatiedot sekä perustelut poikkeamiselle.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Palvelun toteuttaa

Jämsän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jämsän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 9.6.2022