suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kannuksen kaupunki

Jätehuolto ja neuvonta

  • Palvelu
  • Kannus
  • Yksityinen palvelu

Kunta järjestää lainsäädännön mukaan jätehuollon asukkailleen. Kannuksen kaupungissa Vestia Oy hoitaa jätehuollon järjestämisen käytännön tehtävät. Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään vähintään neljän viikon välein, jos biojätettä ei kompostoida. Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä jätteitä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava ekopisteille, hyötyjätejäteasemalle tai jätekeskukseen. Kannuksessa on hyötyjäteasema sekä 11 ekopistettä. Neuvontaa yhdyskuntajätteen käsittelyyn saa kunnalta ja Vestia Oy:ltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jätteen käsittelyyn liittyvä neuvonta on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Eräiden jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKannuksen kaupunki
Alue Kannus
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kannuksen kaupunki
Päivitetty: 21.10.2019