suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Isyyden vahvistaminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapsen syntyessä avioliiton ulkopuolella on lapsen äiti lapsen huoltaja. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde.

Vanhempien asuessa avoliitossa isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Ellei isyyttä voida tunnustaa neuvolassa, ilmoittaa maistraatti lastenvalvojille avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista, ja lastenvalvojat lähettävät sen perusteella vanhemmille tiedotekirjeen isyysselvityksen suorittamisesta.

Jos isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, on isyys mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle on mahdollista antaa isän sukunimi, ja isälle tulee elatusvastuu lapsesta. Lisäksi lapsi saa perintöoikeuden myös isään ja isän puoleisiin sukulaisiin. Jos isä kuolee lapsen ollessa alaikäinen, on lapsella oikeus perhe-eläkkeeseen.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Mikäli vanhemmat asuvat erillään lapsen syntyessä, on lapsen edun mukaista tehdä elatussopimus muualla asuvan vanhemman elatusvastuusta lapseen nähden isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Äidillä ei ole enää nykyään oikeutta vastustaa lapsen isän selvittämistä. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Miehellä on kuitenkin oikeus tunnustaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys.

Jos isyys on epäselvä

Jos miehen isyys on epäselvä, otetaan DNA-näyte lastenvalvojan luona.

Jos isä on yhteistyöhaluton, voidaan äidin tai alaikäisen 17 vuotta täyttäneen lapsen halutessa suorittaa isyysselvittely käräjäoikeudessa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on kuitenkin oikeus kieltää isyyden selvittäminen.

Toimi näin

Tehdään neuvolakäynnin yhteydessä.

Jos isyys on epäselvä

Jos miehen isyys on epäselvä, otetaan DNA-näyte lastenvalvojan luona.

Jos isä on yhteistyöhaluton, voidaan äidin tai alaikäisen 17 vuotta täyttäneen lapsen halutessa suorittaa isyysselvittely käräjäoikeudessa. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on kuitenkin oikeus kieltää isyyden selvittäminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelusta vastaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Alue Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 18.8.2020