suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Isyyden selvittämispalvelut

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia, mikäli sopimus on lapsen edun mukainen.

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat lapsen vanhemmat.

Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten kesken.

Lastenvalvoja avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatii vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan.

Lähtökohtana on aina lapsen etu. Mikäli lastenvalvojan luona ei päästä lasta koskevista asioista sopimukseen, asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa.

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolassa, mikäli on olemassa vain yksi mahdollinen isä ja vanhemmat ovat samaa mieltä lapsen isyydestä. Lapsen syntymän jälkeen 30 päivän kuluessa isyytensä tunnustanut mies voi vielä kiistää isyytensä ja perua ennakollisen isyyden tunnustamisen. Lastenvalvoja lähettää isyyspaperit maistraattiin vahvistettavaksi, kun 30 päivää on kulunut lapsen syntymästä. Lapsen isyys voidaan vahvistaa myös tuomioistuimessa. Mikäli vanhemmat haluavat ja lastenvalvoja katsoo tarpeelliseksi, isyyden selvittämiseksi voidaan tehdä DNA-tutkimus. Mikäli lapsen isyyttä ei saada selvitetyksi ja vahvistetuksi vapaaehtoisesti, lastenvalvoja voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi tuomioistuimessa, jos lapsen äiti ei suostu selvittämään asiaa lastenvalvojalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 3.12.2020