suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Isyyden selvittämispalvelut

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa vanhempien välisiä sopimuksia, mikäli sopimus on lapsen edun mukainen.

Lapsen huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa asianosaisia ja sopijapuolia ovat lapsen vanhemmat.

Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään sopijapuolten kesken.

Lastenvalvoja avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatii vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan.

Lähtökohtana on aina lapsen etu. Mikäli lastenvalvojan luona ei päästä lasta koskevista asioista sopimukseen, asia voidaan ratkaista käräjäoikeudessa.

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolassa, mikäli on olemassa vain yksi mahdollinen isä ja vanhemmat ovat samaa mieltä lapsen isyydestä. Lapsen syntymän jälkeen 30 päivän kuluessa isyytensä tunnustanut mies voi vielä kiistää isyytensä ja perua ennakollisen isyyden tunnustamisen. Lastenvalvoja lähettää isyyspaperit maistraattiin vahvistettavaksi, kun 30 päivää on kulunut lapsen syntymästä. Lapsen isyys voidaan vahvistaa myös tuomioistuimessa. Mikäli vanhemmat haluavat ja lastenvalvoja katsoo tarpeelliseksi, isyyden selvittämiseksi voidaan tehdä DNA-tutkimus. Mikäli lapsen isyyttä ei saada selvitetyksi ja vahvistetuksi vapaaehtoisesti, lastenvalvoja voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi tuomioistuimessa, jos lapsen äiti ei suostu selvittämään asiaa lastenvalvojalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa maistraatti. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi selvitetään ja vahvistetaan.

Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle tai kätilölle tulevan äidin läsnä ollessa. Ilmoitus tulee tehdä sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Tässä tapauksessa myös sinusta tulee lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Ennen lapsen syntymää voit tunnustaa isyytesi myös kunnan lastenvalvojalle.

Lapsen syntymän jälkeen voit tunnustaa isyyden vain kunnan lastenvalvojalle. Samalla voitte halutessanne sopia erillisellä sopimuksella, että myös sinusta tulee lapsen huoltaja.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Perustiedot

Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 26.11.2019