suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Isyyden selvittämispalvelut

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden tunnustamisen jälkeen lapselle voidaan antaa isän sukunimi, isälle tulee äidin lisäksi elatusvastuu lapsesta, ja lapselle puolestaan perintöoikeus isään ja isän puoleisiin sukulaisiin.

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamisella. Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä raskausaikana neuvolakäynnin yhteydessä.

Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana, isyys tunnustetaan lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja aloittaa isyyden selvittämisen, kun hän saa maistraatista tiedon lapsesta, jonka isyyttä ei ole vahvistettu. Isyyden selvittäminen edellyttää lastenvalvojan luona asiointia.

Lastenvalvoja lähettää asiakirjat maistraattiin, joka vahvistaa lapsen isyyden.

Toimi näin

Ota yhteyttä lastenvalvojaan isyyden selvittämiseen liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPielaveden kunta
Palvelusta vastaaPielaveden kunta
Alue Pielavesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 25.10.2021