suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Isyyden selvittämispalvelut

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Alue

Oulu
Palvelun kieli: suomi

Kun lapsesi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamisen perusteella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Myös avoliitossa lapsen äidin kanssa asuvan isän on tunnustettava isyytensä ennen kuin se voidaan vahvistaa.

Tulevan isän on mahdollista tunnustaa isyytensä henkilökohtaisesti ennen lapsen syntymää. Tunnustamisen voi tehdä äidin suostumuksella ja läsnä ollessa äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Maistraatti vahvistaa isyyden lapsen syntymän jälkeen. Myös sopimus lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä tunnustamisen yhteydessä äitiysneuvolassa.

Lapsen syntymän jälkeen tehtävän isyyden tunnustamisen vastaanottaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja, joka huolehtii kaikista isyyden vahvistamiseen liittyvistä asioista.


Toimi näin

Ota yhteyttä Oulun omahoidon kautta neuvolatyöntekijääsi.

Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä myös lastenvalvojaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Henkilöllisyyden todentamiseksi, isän on esitettävä hyväksyttävä asiakirja.

Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat ainoastaan seuraavat:

1) passi (kaikkien maiden myöntämät)

2) ulkomaalaislain (301/2004) 134 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä muukalaispassi

3) ulkomaalaislain 135 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja

4) Euroopan talousalueen jäsenvaltion (ETA-maat), San Marinon tai Sveitsin asianomaisen viranomaisen myöntämä henkilökortti

5) Suomen valtion viranomaisen 1 päivän lokakuuta 1990 jälkeen myöntämä ajokortti.

Hyväksyttävät ajokortit ovat muovisia. Pahvinen ajokortti on myönnetty edellä mainittua päivämäärää ennen eikä näin ollen ole hyväksyttävä.

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tai kätilö taikka lastenvalvoja ei kuitenkaan saa vastaanottaa tunnustamista,

1. mikäli äiti vastustaa tunnustamista,

2. jos miehen tai tulevan äidin henkilöllisyyttä ei ole luotettavasti selvitetty,

3. jos on syytä epäillä, ettei tunnustaja ole lapsen isä tai

4. jos on syytä epäillä, että tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa ja vahvistaa lapsen isä. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa maistraatti. Olet automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole keskenänne avioliitossa, isyytesi selvitetään ja vahvistetaan.

Voit tunnustaa isyytesi ennen lapsen syntymää ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti, tulevan äidin läsnä ollessa terveydenhoitajalle tai kätilölle kunnan äitiysneuvolassa. Voit tunnustaa isyyden myös kunnan lastenvalvojalle.

Jos lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Jos hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.


Palvelun toteuttaa: 
Oulun kaupunki