suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Isonkyrön kunta

Isyyden selvittämispalvelut

  • Palvelu
  • Isokyrö
  • Julkinen palvelu

Neuvolan terveydenhoitaja voi ottaa vastaan isyyden tunnustamisen ennen lapsen syntymää ja toimittaa asiakirjat kunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvoja lähettää isyysasiakirjat 30pv:n kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä voidaan neuvolassa tehdä sopimus yhteishuoltajuudesta, jonka lastenvalvoja vahvistaa sen jälkeen, kun isyys on hyväksytty.

Isyyslain mukaan miehellä, joka on tunnustanut lapsen, on oikeus peruuttaa tunnustaminen kirjallisella ilmoituksella lastenvalvojalle 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Myös lapsen äiti tai mies, joka katsoo olevansa lapsen isä voi ilmoittaa lastenvalvojalle edellä mainituin tavoin käsityksensä siitä, että lapsen tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Isyys voidaan tunnustaa myös lapsen syntymän jälkeen. Tällöin tunnustamisen vastaanottaa lastenvalvoja. Lastenvalvojan luona voi myös tehdä sopimuksen yhteishuollosta.

Oikeusgeneettinen DNA-tutkimus voidaan tehdä lastenvalvojan luona: Mikäli vanhemmat niin haluavat tai lastenvalvoja katsoo sen tarpeelliseksi, isyyden selvittämiseksi voidaan tehdä DNA-tutkimus. Vanhemmat ottavat itse sivelynäytteen posken sisäpinnalta sekä myös lapsen näytteen lastenvalvojan valvonnassa. Ennen näytteen ottamista täyttyy olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta vähintään 30 minuuttia. Tutkimustulos tulee lastenvalvojalle 1-2vkon sisällä tehdystä tutkimuksesta. Lastenvalvoja antaa sen tiedoksi vanhemmille.

Toimi näin

Isyyden voi tunnustaa neuvolan terveydenhoitajalle ennen lapsen syntymää. Lapsen syntymän jälkeen tunnustamisen vastaantottaa lastenvalvoja. Isonkyrön kunnassa lastenvalvojana toimii perusturvajohtaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Aviomies on automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, isyys selvitetään ja vahvistetaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSeinäjoen kaupunki, Isonkyrön kunta
Palvelusta vastaaIsonkyrön kunta
Alue Isokyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Isonkyrön kunta
Päivitetty: 11.3.2020