suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Isyyden selvittäminen

  • Palvelu
  • 19 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde.

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamisella.

Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä raskausaikana neuvolakäynnin yhteydessä. Tässä tapauksessa miehestä tulee lapsen huoltaja, kun isyys on vahvistettu. Ennen lapsen syntymää isyyden tunnus ...

Toimi näin

Ennen lapsen syntymää isyyden tunnustaminen on mahdollista äitiysneuvolassa. Ennakollisen isyyden tunnustamisen mahdollisuus otetaan esille raskauden puolivälin jälkeen äitiysneuvolan toimesta. Äitiysneuvola huolehtii tunnustamisasiakirjan toimivaltaiselle lastenvalvojalle isyyden selvittämispöytäkirjan laatimista varten. Lastenvalvoja huolehtii asiakirjat edelleen Digi- ja väestötietovirastolle isyyspäätöksen tekemistä varten. DVV vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden tunnustaminen tehdään lastenvalvojan vastaanotolla. Lastenvalvoja lähettää avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen äidille kirjeen, jossa pyytää varaamaan lapsen oletetun isän kanssa isyyden tunnustamista koskevan asiointiajan. Isyyden tunnustamista koskevalla ajalla voidaan sopia myös yhteishuollosta. Isyyden selvittämisen, tunnustamisen ja tunnustamislausuman laatimisen jälkeen lastenvalvoja huolehtii isyysasiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle isyyspäätöksen antamista varten.

1.1.2023 astuu voimaan vanhemmuuslaki, joka korvaa isyys- ja äitiyslait. Vanhemmuuslain voimaantullessa äitiysneuvolassa suoritetun ennakollisen isyyden tunnustamisen tunnustamisasiakirja lähetetään suoraan neuvolasta Digi- ja väestötietovirastolle päätöksentekoa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, lapsen isyys vahvistetaan tunnustamisella.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvojan pitää laatia pöytäkirja isyyden selvittämisestä. Hänen täytyy toimittaa se ja tunnustamista koskevat asiakirjat liitteineen Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pohjois-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 1.2.2023