suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Huittisten kaupunki

Isyyden selvittäminen

  • Palvelu
  • Huittinen
  • Julkinen palvelu

Kun vanhemmat lapsen syntyessä eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikan lastenvalvojan luona mikäli isyyttä ei ole vahvistettu raskausaikana äitiysneuvolassa.

Isyyden tunnustaminen vahvistetaan maistraatissa. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan isän ja lapsen sukulaissuhde, mikä antaa lapselle:

- oikeuden saada elatusta 18 ikävuoteen saakka

- oikeuden isän sukunimeen

- perimisoikeuden isäänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiin

- oikeuden isän eläke- ja vakuutusetuuksiin

Jos isyys on epävarma, on mahdollista suorittaa DNA-tutkimus. Tutkimus on maksuton.

Mikäli mies alkaa isyyden vahvistamisen jälkeen epäillä isyyttään, on hänen vastattava DNA-tutkimuksen kustannuksista ja hoidettava mahdollinen isyyden kumoaminen oikeusteitse.

Jos mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, voidaan isä velvoittaa DNA-tutkimuksiin ja isyys vahvistaa oikeusteitse.

Äidillä on mahdollisuus kieltää isyyden selvittäminen. Jos lapsella ei ole isää, on hänellä oikeus saada Kelan maksamaa elatustukea.

Isyyden vahvistamisen jälkeenkin äiti on lapsen huoltaja, mutta vanhemmat voivat halutessaan sopia yhteishuollosta.

Isyysasioita ja lastenvalvojan tehtäviä hoitaa Maarit Ketola.

Toimi näin

Raskausaikana ota yhteyttä omaan äitiysneuvolaasi ja pyydä isyyden vahvistamista. Samalla kertaa voitte halutessanne tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Jos haluat hoitaa isyyden tunnustamisen ja sopimuksen lapsen huollosta lapsen syntymän jälkeen, lastenvalvoja ottaa sinuun yhteyttä saatuaan tiedon lapsen syntymästä rekisteriviranomaiselta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan todentaa tai vahvistaa lapsen isä. Olet automaattisesti lapsen isä ja huoltaja, kun lapsi on syntynyt avioliittonne aikana. Jos ette ole avioliitossa, lastenvalvojan pitää selvittää ja Digi- ja väestötietoviraston vahvistaa isyytesi.

Ennen kuin isyys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa isyytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan naisen on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä tulee olla mukana neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut isyytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun isyytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat isyytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon avulla, olet lapsen isä, jos olet antanut suostumuksesi hoitoon yhdessä äidin kanssa. Kun hoitoa on annettu äidille yksin, olet lapsen isä, jos olet suostunut isyyden vahvistamiseen luovuttaessasi siittiöitä tai jos olet yhteisymmärryksessä äidin kanssa suostunut isyyden vahvistamiseen hoidon antamisen jälkeen.

Myös hedelmöityshoidon avulla syntyneen lapsen isyys tulee tunnustaa, jos ette ole avioliitossa.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHuittisten kaupunki
Palvelusta vastaaHuittisten kaupunki
Alue Huittinen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Huittisten kaupunki
Päivitetty: 29.10.2021