suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus vesistön alituksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus vesi-, viemäri- ja voimajohdon, tietoliikennekaapelin tai muun vaikutuksiltaan näihin rinnastuvan johdon asentamisesta valtaväylän (mm. joet, vesistökapeikot, salmet) ja puron alitse. Hankkeesta vastaavalla on vesilain nojalla oikeus sijoittaa edellä mainittu johto/kaapeli toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla tai sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus joko ohjaa ilmoittajaa hakemaan vesilain mukaista lupaa mahdollisten haitallisten vaikutusten perusteella tai antaa reunaehtoja hankkeen toteuttamiselle. Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan, että ilmoittaja saa tarvittavaa tietoa alituksen luvanvaraisuudesta ja ohjausta toimenpiteiden suorittamiseen mahdollisimman haitattomasti.

Vaikutuksiltaan näihin rinnastettavana johtona ei pidetä vesistöön lämmönkeruutarkoituksessa upotettavaa johtoa. Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennusasetuksen edellyttämää toimenpidelupaa. Vesistöön lämmönkeruuputkistoa sijoittavalla rannanomistajalla tulee olla vesialueen omistajan suostumus rakennelman sijoittamiselle.

Yleisten kulkuväylien alitukset ovat edelleen aina luvanvaraisten vesitaloushankkeiden listalla. Myös johtojen/kaapeleiden sijoittaminen yleiselle kulku- tai uittoväylälle edellyttää luvan hakemista.

Toimi näin

Suunnittele ja toteuta toimenpiteet siten, että mahdollisilta haitoilta ympäristölle ja alueen maanomistajille vältytään. Ilmoituksen tekijä on vastuussa viranomaiselle ilmoitettavien tietojen oikeellisuudesta. Ongelmien välttämiseksi keskustele ja sovi hankkeesta alueen maanomistajien kanssa ja ole tarvittaessa yhteydessä ympäristöasioiden asiakaspalveluun.

Tarkempia tietoja huomioon otettavista asioista ja ilmoituksen tekemisestä löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä laadi johdon/kaapelin alituskohteesta poikkileikkauspiirustus tai selvitä tiedot vesisyvyydestä sijoituspaikalla sekä johdon/kaapelin asennussyvyydestä pohjan suhteen. Selvitä lisäksi alituksen rantautumiskohtien ja vesialueen kiinteistötunnukset sekä toteutustapa (esim. kaivu tai suuntaporaus) ja toteuttamisaikataulu. Laadi alueesta myös kartta.

Asennettavasta johdosta/kaapelista ja toteuttamistavasta riippuen, selvitä tarpeellisessa laajuudessa hankkeen vaikutusalueelta tiedot kalojen lisääntymisaluista, pohjan laadusta, pohjavesiolosuhteista, luonnonsuojelualueista ja suojelluista kohteista. Mikäli alitus sijoittuu Natura 2000 –alueelle, arvioi oman asiantuntemuksesi perusteella, vaikutukset Natura-alueen luontoarvoihin. Sijoitettaessa johto/kaapeli puroon, esitä oma arvio puron luonnontilaisuudesta hankealueella. Lähteitä tietojen hakemiseen löytyy ilmoituslomakkeesta.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 60 vuorokauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarkempia ohjeita ilmoituksenvaraisen työn suorittamisesta ja ilmoituksen voimassaolosta.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 14.1.2020