suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ilmoitus valvontaviranomaiselle koskien sosiaali- tai terveydenhuollon epäkohtaa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valvontaviranomaiselle voi ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden toimiminen on vaaraksi asiakas- tai potilasturvallisuudelle, eikä työnantaja pysty käytettävissään olevilla keinoilla varmistamaan pidemmän ajan asiakas- tai potilasturvallisuutta. Ilmoittaa voi myös sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön toiminnassa havaitusta asiakas- tai potilasturvallisuutta vaarantavasta epäkohdasta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksikköjen viranomaisvalvonta kuuluu aluehallintovirastoille ja Valviralle, jotka valvovat sekä yksityistä että julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Aluehallintovirastot valvovat toimintaa omalla alueellaan ja Valvira valtakunnallisesti. Aluehallintovirasto on ensisijainen valvontaviranomainen, ja Valvira käsittelee periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat. Lisäksi Valvira käsittelee ne sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat valvonta-asiat joissa ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeus mahdollisesti poistetaan tai sitä rajoitetaan, tai ammattihenkilölle annetaan kirjallinen varoitus.

Toimi näin

Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse Valviraan osoitteeseen:

kirjaamo[at]valvira.fi

Ilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa järjestämäänsä toimintaa ja palkkaamiensa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa. Työnantaja pystyy ratkaisemaan useimmat ongelmatilanteet työpaikalla itse, eikä valvovia viranomaisia tarvita asian selvittämiseen. Vasta, jos työnantajat omat keinot eivät riitä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen, hänen pitää ilmoittaa asiasta valvontaviranomaisille.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 13.1.2020