suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Aluehallintovirastolle voi tehdä vapaamuotoisesti tai lomaketta käyttäen ilmoituksen välitysliikkeen epäillystä virheellisestä toiminnasta. Ilmoitus ei välttämättä johda toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto (AVI) pyrkii ensisijaisesti selvittämään tapauksia, joihin liittyy vakava epäily lain tai hyvän välitystavan vastaisesta toiminnasta.

Toimi näin

Selvitä ilmoituksessa, mitä välittäjän toimenpidettä tai menettelyä pidät virheellisenä tai epäasianmukaisena. Mahdollisuuksien mukaan liitä ilmoitukseen asiaan liittyvät asiakirjat (kuten esimerkiksi myyntiesite, ostotarjous, kauppakirja tai toimeksiantosopimus).

Toimita ilmoitus sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka pitämään välitysliikerekisteriin liike on merkitty.

Kenelle ja millä ehdoin

Aluehallintoviraston toimivaltaan ei kuulu vahingonkorvausasioiden ja hinnanalennusvaatimusten ratkaiseminen. Aluehallintovirasto ei valvo välitysliikkeiden laatimien arviokirjojen oikeellisuutta.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Valtioneuvoston asetus kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 10.11.2020