suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus vakavasta työtapaturmasta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava vakavasta työtapaturmasta sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Vakavalla työtapaturmalla tarkoitetaan työpaikalla tapahtunutta tapaturmaa, jonka seurauksena työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma.

Työnantajan on ilmoitettava vakavasta tapaturmasta myös poliisille, jon ...

Toimi näin

Ilmoita vakavasta työtapaturmasta mahdollisimman pian puhelimitse tai sähköpostilla sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Voit käyttää ilmoittamiseen Työtapaturmailmoitus työsuojeluviranomaiselle -lomaketta.

Kerro ilmoituksessasi tarkasti sattumispaikka, vahingoittunut henkilö, työnantaja sekä lyhyt kuvaus tapahtumista. Kerro ilmoituksessa, jos poliisi tai joku muu viranomainen on tietoinen tapaturmasta. Liitä ilmoitukseen omat yhteystietosi mahdollisten lisätietojen kysymiseksi.

Tee ilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Yhteystiedot ja lisätietoa työtapaturmista löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Työtapaturma on vakava, jos työntekijä menehtyy tai hänelle aiheutuu pysyvä tai vaikealaatuinen vamma. Vaikealaatuisiksi vammoiksi katsotaan muun muassa:

 • pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikeahko selkärangan murtuma, kasvoluiden murtumat, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, vaikeahko pääkallon avomurtuma, vaikea kaula-, rinta- tai lannerangan murtuma
 • vaikea sijoiltaanmeno, josta jää pysyvää haittaa
 • ruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, raajan lyhentymä
 • leikkaushoitoa vaativa vatsaontelon elinten vamma
 • aivovamma, josta jää lievääkin haittaa
 • puheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä heikentyminen, silmän menetys
 • ihonsiirtoja vaativat palo- tms. ihovauriot, laaja palovamma tai paleltuma
 • vakava kosmeettinen haitta, kuten korvalehtien menetys tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhe
 • pysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai vioittuma.

Tilanteessa, jossa vammojen lopullinen vaikeusaste on epäselvä, on työtapaturmailmoituksen tekeminen tarpeellista, sillä vammojen laatu saattaa selvitä vasta myöhemmissä tutkimuksissa.

Työpaikan alueen ulkopuolella, esim. yleisellä tiealueella sattuneesta työmatkatapaturmasta ei tarvitse ilmoittaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Työsuojeluviranomainen ei pääsääntöisesti tutki tapaturmia, jotka tapahtuvat kodin ja työpaikan välisellä matkalla sellaisilla alueilla ja tilanteissa, joissa työnantajan vastuu turvallisuudesta on vähäinen tai olematon.

Sähkötapaturmasta tehdään ilmoitus myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Ilmoituksen voi tehdä Tukesin verkkopalvelusta saatavalla lomakkeella Sähkötapaturmailmoitus.


Määräaika

Ilmoitus vakavasta työtapaturmasta tulee tehdä viipymättä.

Käsittelyaika

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden on tutkittava tietoonsa tulleet työtapaturmat kiireellisesti.

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 18.1.2021