suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Pelastuslaitos suorittaa vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaa. Valvonta perustuu toiminnanharjoittajien laatimiin kemikaali-ilmoituksiin. Vastaanotetuista kemikaali-ilmoituksista tehdään päätös, jossa määritetään toiminnalle asetettavat ehdot ja rajoitukset. Tämän jälkeen pelastuslaitos suorittaa kohteen käyttöönottotarkastuksen, jossa arvioidaan kohteen vaatimuksenmukaisuus. Kohteen vaatimuksenmukaisuuden säilyminen todetaan määrävälein tehtävällä valvonnalla.

Toimi näin

Ilmoitus- ja luparajan selvittäminen saattaa olla haastavaa. Sinun kannattaa aloittaa selvitystyö tutustumalla valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (21.5.2015/685) ja erityisesti sen liitteeseen 1. Kysy tarvittaessa neuvoa palotarkastajalta.

Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia koskeva ilmoitus tehdään lomakkeella, jonka löydät verkkosivulta. Täytä lomake ja lähetä se sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai sähköpostitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kirjaa lomakkeen saatteeksi viesti "kemikaali-ilmoitus Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle".

Kenelle ja millä ehdoin

Jos harjoitat vähäistä vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia, on sinun ilmoitettava siitä pelastusviranomaiselle. Laajamittaiselle toiminnalle on haettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lupa.

Ilmoitus- ja luparajat ovat kemikaalikohtaisia ja niitä määritettäessä huomioidaan kaikki saman toiminnanharjoittajan vaaralliset kemikaalit.

Huomaa kuitenkin, että sinun ei tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaiselle kaikesta vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, vaan ainoastaan silloin, jos ilmoitusraja ylittyy. Ilmoitusraja on esim. nestekaasulla 200 kg.

Palvelu on maksullinen.

Kemikaalivalvonnasta peritään pelastuslaitoksen palveluhinnaston mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (33 §)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Palvelusta vastaaOulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Alue Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Päivitetty: 4.5.2021