suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus toiminnasta, joka voi heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Voit tehdä ilmoituksen toimenpiteestä, joka saattaa heikentää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen luonnonarvoja. Jos ilmoitetusta toimenpiteestä aiheutuisi merkittävää luontoarvojen heikentymistä, voidaan tehdä päätös jossa kielletään toimenpiteeseen ryhtyminen tai rajoitetaan sitä. Ennen päätöksen tekemistä on pyrittävä neuvottelemaan toimenpiteen toteuttamisen vaihtoehdoista toimenpiteestä vastaavan kanssa kielletyn seurauksen estämiseksi.

Saat viranomaiselta joko vahvistuksen siitä, että suunnitellut toimenpiteet eivät heikennä Natura 2000 -suojeluarvoja tai tarvittaessa ohjausta siihen, että millaiset toimenpiteet eivät heikennä kyseisiä suojeluarvoja. Ilmoitusmenettelyllä pyritään turvaamaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luonnonarvojen säilyminen.

Toimi näin

Ilmoitusta varten tarvitaan seuraavia tietoja:

 1. toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot;
 2. kiinteistönomistajan yhteystiedot, jos omistaja on eri kuin toimenpiteestä vastaava;
 3. toimenpidealueen sijainti ilmaistuna kiinteistötunnuksella ja kiinteistön sijaintikunnalla tai riittävällä tarkkuudella kartalla;
 4. kuvaus suunnitellusta toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta sekä toimenpidealueen laajuudesta;
 5. toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto; sekä
 6. kuvaus suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin.

Ilmoitukseen on liitettävä alueen kartta, johon on merkitty toimenpiteen toteuttamispaikka.

Tee ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä

 • ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa tai
 • käyttäen tulostettavaa lomaketta, jonka voi lähettää sähköpostilla tai postitse; mikäli toimitat ilmoituksen sähköpostilla, lähetä liitteet yleisellä asiointilomakkeella

Ilmoitus katsotaan toimitetuksi, kun se on saapunut ELY-keskukselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos ilmoitustarpeesta on epäselvyyttä, lisätietoja saa ohjeesta tai viranomaiselta. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos toimenpide on lainsäädännön perusteella muutenkin ilmoituksen- tai luvanvaraista. Tällöin vastaava arviointi tehdään kyseisen ilmoituksen tai lupakäsittelyn yhteydessä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKeski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 23.3.2021