suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei edellytä ympäristölupaa.

Toimi näin

Tee ilmoitus hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen tulostettavaa lomaketta (Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta) tai tehdä se vapaamuotoisesti. Esitä ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot
 • toiminnan sijainti
 • työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus
 • arvioidut tiedot päästöistä
 • suunnitellut ympäristönsuojelutoimet
 • toiminnan vaikutukset ympäristöön
 • tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista lausunnoista
 • tunniste- ja sijaintitiedot kiinteistöstä, jota puhdistaminen koskee
 • tiedot kiinteistön ja sen lähialueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta sekä kiinteistön naapureista
 • kuvaus alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteista sekä pinta- ja pohjaveden käytöstä
 • tiedot alueen toimintahistoriasta sekä pilaantumisen aiheuttaneista aineista ja tapahtumista
 • tutkimustulokset ja niihin perustuva arvio maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta
 • puhdistamisen tavoitteet
 • selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä, puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä, puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella, jätteiden käsittelystä, puhdistustyön suorittamisesta, aikataulusta sekä työn valvonnasta ja tarkkailusta
 • kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet.

Toimita ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Helsingissä ja Turussa ilmoitus on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Voit lähettää ilmoituksen sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoituksen perusteella annettavassa päätöksessä voidaan antaa tarkempia ohjeita voimassaoloajasta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.5.2020