suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus laajamittaisesta eläinten pidosta tai tarhauksesta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Pidettäessä seura- ja harrastuseläimiä ammattimaisesti tai muutoin laajamittaisesti tulee toiminnasta tehdä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Ammattimaista tai muutoin laajamittaista eläintenpitoa on

 • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen (esim. eläinkaupat tai eläinten säännöllinen myynti muutoin, eläinten tuojat)
 • koirien tai kissojen kasvattaminen, kun kasvatettavana on vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran (esim. kennelit)
 • vähintään kuuden yli viiden kuukauden ikäisen koiran tai kissan hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen (esim. koira- ja kissahoitolat)
 • ravi- tai ratsuhevosten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi (esim. ravitallit, ravivalmentajat, ratsastuskoulut ja ammattimaiset kasvattajat)
 • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito (esim. laajamittainen kanien, jyrsijöiden tai matelijoiden kasvattaminen).

Tarhattaessa luonnonvaraisia nisäkkäitä tai lintuja taikka niiden vankeudessa syntyneitä jälkeläisiä lihan, munien tai siitoseläinten tuottamiseksi, tulee toiminnasta tehdä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Luonnonvaraisina tavattavista nisäkäs- ja lintulajeista saa tarhata seuraaviin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä:

 • valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, metsäkauris, metsäjänis, rusakko, mufloni ja villisika
 • fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riekko, metsä- ja merihanhi sekä kanadanhanhi
 • japaninpeura, saksanhirvi, vesipuhveli (Bubalus bubalus), amerikanbiisoni (Bison bison), strutsi, emu, amerikannandu (tavallinen rhea) ja rämemajava.

Tarhattaessa luonnonvaraisia nisäkkäitä tai lintuja taikka niiden vankeudessa syntyneitä jälkeläisiä myöhempää luontoon palauttamista varten (riistanhoidollinen tarha), tulee toiminnasta tehdä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Toimi näin

Jos olet aloittamassa ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa, lihan, munien tai siitoseläinten tuotantotarhaa tai riistanhoidollista tarhausta, toimi seuraavasti:

 1. Selvitä, mitä vaatimuksia eläinsuojelusäädökset asettavat eri eläinlajien pidolle. Ole tarvittaessa yhteydessä oman alueesi kunnaneläinlääkäriin.
 2. Täytä lomake "Ilmoitus eläinten pidosta tai välitystoiminnasta".
 3. Toimita lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimintaa harjoitetaan.
 4. Valmistaudu siihen, että paikallinen eläinsuojeluviranomainen tulee tarkastamaan toiminnan.
 5. Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Eläintenpidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimuksia. Toiminnan kohteena olevista eläinlajeista ja eläimistä tulee pitää ajan tasalla olevaa luetteloa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020