suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Satakunnan hyvinvointialue

Ilmoitus kulotuksesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 16 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kulotuksesta ja muusta tulenkäytöstä, josta aiheutuu merkittävästi savua, on ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Kulotukseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kulotuksesta ilmoituksen tehnyt sytyttäjä on vastuussa siitä, että tuli ei leviä kulotusalueelta muualle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Kulotukseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kulotuksesta ilmoituksen tehnyt sytyttäjä on vastuussa siitä, että tuli ei leviä kulotusalueelta muualle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kulotuksesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen kulotuksen aloittamista. Kulotusta on peltomaan, hakkuualueiden tai metsämaan polttaminen. Kulotukseksi luetaan myös kantojen, roskien ja lehtien poltto isossa mittakaavassa. Metsämaan kulotus voi tapahtua vain ammattilaisen valvonnassa.

Palvelun toteuttaa

Satakunnan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Satakunnan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Satakunnan hyvinvointialue
Päivitetty: 27.12.2022