suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paraisten kaupunki

Ilmoitus häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Parainen
  • Julkinen palvelu

Meluilmoitus on tehtävä ympäristönsuojelulain perusteella. Ilmoitus pidetään julkisesta nähtävänä yleisömielipiteiden antamista varten, jonka jälkeen ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Ilmoitus jätetään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle = ympäristölautakunta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.


Määräaika

Ilmoitus tehtävä 30 vrk etukäteen.

Käsittelyaika

max 30 vrk

Voimassaoloaika

Meluilmoituksen perusteella voidaan toimia max 49 vrk.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPargas stad
Palvelusta vastaaPargas stad
Alue Parainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Paraisten kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020