suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari
Palvelun kieli suomi

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa tai muu sisä- tai ulkotila, jossa säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ravintolat, kaupat, kioskit ja leipomot.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta pitää tehdä ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta, joka ei ole alkutuotantoa tai joka ei vaadi elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi.

Tiloista tai toiminnoista, joissa elintarvikkeita käsitellään ammattimaisesti, tulee tehdä ilmoitus terveysviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.


Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

  • yrityksesi nimi, kotikunta ja yhteystiedot
  • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
  • elintarvikehuoneistosi nimi ja käyntiosoite
  • elintarvikehuoneistossa harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
  • tieto pakollisesta omavalvontasuunnitelmasta.

Saat valvontaviranomaiselta todistuksen siitä, että elintarvikehuoneistosi kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Valvontaviranomainen tarkastaa laatimasi omavalvontasuunnitelman ja sen toimivuuden valvonnan yhteydessä.

Lähetä ilmoitus elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvasta toiminnan olennaisesta muuttamisesta Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimeen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoituksen jälkeen ympäristötarkastaja suorittaa tarkastuksen, jolla varmistetaan, että elintarvikkeiden käsittely, toiminta ja tilat ovat säädösten mukaisia. Myös jatkossa tiloja ja toimintoja valvotaan ympäristötarkastajien suorittamin tarkastuksin.


Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarvikehuoneisto ei esimerkiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu, keskeytyy tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä ja tarkastuksesta peritään ympäristöterveysvalvonnan taksan mukainen maksu.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tulee myös ilmoittaa.


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Viitasaaren kaupunki