suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

 • Lupa tai muu velvoite
 • 6 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Alkutuottajan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoittamastaan toiminnasta kirjallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen saa tiedon alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen sisältyvät myös sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi

 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto.

Alkutuotantoon sisältyvät myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, ettei tuotteiden luonne merkittävästi muutu. Lisäksi siihen kuuluvat elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Alkutuottajan tulee tehdä ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta tai niissä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitus lähetetään alkutuotantopaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Alkutuottajalla tulee olla toiminnastaan omavalvontakuvaus.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräämisestä.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

 • nimesi, osoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi, tilatunnuksesi tai asiakastunnuksesi tai jos niitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • alkutuotantopaikkasi osoite ja tarvittaessa nimi
 • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Sinun tulee myös laatia kirjallinen omavalvontakuvaus alkutuotantopaikkasi toiminnasta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän internetsivuilla oleva lomake Ilmoitus alkutuotantopaikasta.

Lomaketta käytetään myös toiminnassa tapahtuviin muutoksiin tai toiminnan lopettamiseen. Täytetyn lomakkeen voi lähettää sähköpostilla terveysvalvonta@fshky.fi . Toimija voi lähettää paperiversion terveysvalvonnan toimipisteisiin Keskuskatu 29 C, 31600 Jokioinen tai Someron alueella osoitteeseen Sairaalatie 7 A, 31400 Somero.

Kenelle ja millä ehdoin

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 9.5.2019