suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus 16-17-vuotiaan käyttämisestä vaaralliseen työhön

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vaarallista työtä saa tehdä 16 vuotta täyttänyt nuori työntekijä, jos työn turvallisuudesta sekä opastuksesta ja ohjauksesta on huolehdittu. Työnantajan on varmistettava, että nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ei ole erityistä tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelo ...

Toimi näin

Voit käyttää ilmoituksen tekemiseen Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta löytyvää ilmoituslomaketta. Merkitse huolellisesti työnantajan ja työskentelypaikan tiedot. Kerro, millaisesta työstä on kyse ja milloin sitä on tarkoitus tehdä. Kuvaa lisäksi, millaisia vaaroja työstä aiheutuu ja miten vaarat on tarkoitus estää. Huomaa, että lomakkeen kolmannella sivulla on täyttöohjeita.

Liitä mahdolliset lausunnot tai muut liitteet ilmoitukseen ja toimita ilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Lomakkeen ja työsuojeluviranomaisten yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fistä.

Muista, että työnantajan on ilmoitettava vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista etukäteen myös oppivelvollisen nuoren työntekijän huoltajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Työnantajan on varmistettava, että nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ei ole erityistä tapaturma- tai terveysvaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Ilmoitus on tehtävä ennen vaarallisen työn aloittamista.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ennen vaarallisen työn aloittamista. Työtä ei saa aloittaa ennen ilmoituksen tekemistä.

Käsittelyaika

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue arvioi ilmoituksen perusteella valvonnan tarpeen ja on tarvittaessa yhteydessä ilmoittajaan.

Voimassaoloaika

Vaarallisen työn ajankohta määritellään ilmoituksessa. Uusi ilmoitus on tehtävä, jos työn luonne, työntekijöiden lukumäärä tai muu työn turvallisuuteen tai terveellisyyteen vaikuttava tekijä muuttuu merkittävästi.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 19.3.2020